GASTROFOUND navazuje kulturní vztahy téměř se všemi zeměmi světa a podniká řadu činností se strategickými partnery, klíčovými mezinárodními aktéry a rozvíjejícími se organizacemi.

Kulturní zastoupení GASTROFOUND

Kulturní zastoupení hrají zásadní úlohu při zastupování fundace GASTROFOUND a jejích sítí na celém světě a při sdělování užitečných informací, zlepšení mezikulturního porozumění a budování partnerství.

Seznam oblastí

Země a oblasti organizujeme do šesti geografických oblastí, z nichž každá odpovídá jednomu z našich šesti "regionálních" oddělení. Další informace o každém z nich naleznete níže.

Vyberte kulturní zastoupení

Vyberte geografickou oblast

Regionální oddělení


Subsaharská Afrika

Východní Asie a Tichomoří

Evropa a Eurasie

Blízký východ a severní Afrika

Jižní a střední Asie

Ameriky a Karibik

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu