O ORGANIZACI ČGNF     PARTNERSTVÍ     ODPOVĚDNOST     ČLENSKÉ REGIONY     GLOBÁLNÍ CÍLE      

Organizace ČGNF

Český Gastronomický Nadační Fond je první nevládní nezisková odborná gastronomická organizace založená v roce 2020 v České republice, která působí po celém jejím území i mimo ni. Hlavními oblastmi podpory je odborné vzdělávání, profesní rozvoj, společensky odpovědné podnikání, kultura, umění a kvalita života. Vytváříme hodnoty nejenom pro společnost, ale i pro budoucí generace.

Současnost ČGNF je příběhem oddanosti, cílevědomosti a profesionality mnoha lidí, stejně jako vize zakladatele nadačního fondu ČGNF Jaroslava Rajtory.