Rveme se za gastronomii, jsme GASTRORVÁČI!

GASTRORVÁČI - hlavní charitativní projekt Českého Gastronomického Nadačního Fondu. Projekt vznikl v roce 2021 jako reakce na celosvětovou pandemii Covid-19. Najít v dnešní době spokojeného člověka, je téměř nadlidský úkol. Naopak zoufalých lidí, kteří ztratili zaměstnání a dětí a seniory, na které dopadá izolace z nedostatku sociálních kontaktů, je stále víc. Pandemie se dotkla nás všech. Vzala nám naději, víru a chuť věřit, že bude život jako dřív. Likviduje živnostníky a podnikatele, přináší stres o existenci, o budoucnost dětí, bere trvalé příjmy a úspory a někomu dokonce i střechu nad hlavou. Staňte se přáteli GASTRORVÁČE. Zapojit se může každý - hned teď!

Kdo jsou GASTRORVÁČI ?

GASTRORVÁČI jsou děti a jejich spolužáci ze středních odborných škol, učilišť a odborných výcviků,

GASTRORVÁČI jsou mladí lidé, studenti z vysokých odborných a vyšších škol a profesních stáží,

GASTRORVÁČI jsou učitelé, mistři odborných výcviků, školníci, kuchařky z jídelny a ředitelé,

GASTRORVÁČI jsou provozovatelé restaurací, cukráren, kaváren, čajoven, vináren a barů,

GASTRORVÁČI jsou pořadatelé food festivalů, veletrhů, workshopů, seminářů a kurzů, 

GASTRORVÁČI jsou vedoucí provozoven, kolegové ze zaměstnání nebo z brigády, 

GASTRORVÁČI jsou malí živnostníci, střední podnikatelé, a velkopodnikatelé,

GASTRORVÁČI jsou zemědělci, statkáři, výrobci, obchodníci a dopravci,

GASTRORVÁČI jsou senioři, kteří se zasloužili, o rozvoj gastronomie.

Staňte se také Vy GASTRORVÁČEM, pomáhejte společně s námi udělat svět zase chutným a voňavým!

Jak můžete pomoci?

Pomocí bankovního převodu

Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat
příspěvek na Transparentní konto:

KORUNOVÉ KONTO

238314069/0600

EUROVÉ KONTO

238314210/0600

Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat
příspěvek na Běžné
 konto:

KORUNOVÉ KONTO:

2033190006/6000

EUROVÉ KONTO

2033190022/6000

Váš jednorázový nebo pravidelný příspěvek podpoří jednotlivé CSR projekty podporující žáky, studenty, školy, zaměstnance, vznik a rozvoj nových i současných provozoven a sociálně prospěšných podniků. Žádost o zaslání "Potvrzení o přijetí daru" vyplňte zde. 

Váš jednorázový nebo pravidelný příspěvek podpoří jednotlivé CSR projekty podporující žáky, studenty, školy, zaměstnance, vznik a rozvoj nových i současných provozoven a sociálně prospěšných podniků. Žádost o zaslání "Potvrzení o přijetí daru" vyplňte zde

Po vyplnění formuláře Vám rádi pošleme Potvrzení o přijetí daru, které uplatníte ve Vaší mzdové účtárně nebo přímo v daňovém přiznání.

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a GASTRORVÁČŮM  za pomoc, díky které můžeme pomáhat a měnit životy lidí.

Dárci si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění

Fyzické osoby:
od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:
od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu)