Odpovědná a udržitelná gastronomie, dostupné odborné vzdělávání a profesní rozvoj

O nás     Patroni     Partnerství     Transparentnost     Regionální odbory     Globální cíle CGNF     

Poslání

Rádi bychom dávali prostřednictvím nadačního fondu dohromady takové jednotlivce a firmy, kteří se chtějí zapojit do projektů lidské účasti a spolupodílet se na pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Ač se jedná o děti, mládež, dospělé a nebo seniory. Naše nadační programy a projekty chceme zaměřit především na podporu odpovědného, konkurenceschopného a udržitelného podnikání, obecně dostupného odborného vzdělávání, podporu seniorů, kteří se zasloužili se stále zasluhují o rozvoj gastronomie, v České republice a v neposlední řadě také podporovat rozvoj kulinárního dědictví, v českých zemích.

Filozofie

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé i firmy chtějí pomáhat, stejně jako my, lidem, kteří jsou z různých důvodů odkázání na pomoc druhých. Chceme spolu s Vámi budovat a podporovat myšlenku vzájemné pomoci, protože kdo ví, jestli zítra tuto pomoc nebudete potřebovat právě Vy či Vaše dítě. 

Zásady

Český Gastronomický Nadační Fond je nevládní nezisková organizace, to znamená, že veškeré shromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.
Každý Váš příspěvek je použit na jasný a zcela konkrétní projekt.
Každý dárce (jednotlivec i firma) si snadno může ověřit použití svého příspěvku zvednutím telefonu, či osobní návštěvou a má možnost se osobně přesvědčit o hospodaření nadačního fondu, které je každý rok podrobeno kontrole a auditu nezávislé firmy.